WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

XIX sesja Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji

XIX sesja Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji
24 listopada (czwartek) 2016 roku,  godz. 13:00  
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
(sala sesyjna nr 206)

 

Porządek obrad

I. Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych gości - stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji, w dniu 20 października 2016 roku.

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

3. Informacja Zarządu Powiatu w Pleszewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na 31 grudnia 2015 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2016,

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

c) przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”,

d) powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,

e) zwolnienia z opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców Miasta Dobrzyca,

f) wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pleszewski porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wnioski i oświadczenia Radnych.

III. Zamknięcie obrad.