WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

XX sesja Rady Powiatu w Pleszewie

Projekty uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2016,
- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów,
- zmiany Uchwały Nr XI/94/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania Miastu i Gminie Pleszew zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie,
- zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017rok.

Zawiadomienie o terminie sesji, a także sprawozdania i projekty uchwał wynikające z porządku obrad dostępne są na stronie BIP:http://bip.pleszew.starostwo.gov.pl/wladze-powiatu/rada-powiatu/terminarz-posiedzeń-rady-powiatu.
                      
                        Dorota Drosdowska
                        Kierownik Biura Rady