WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

XXI sesja Rady Powiatu w Pleszewie

Porządek obrad
XXI sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji,
29 grudnia  2016 roku (czwartek), godz. 11:00,
Starostwo Powiatowe w Pleszewie,
ul. Poznańska 79 (sala sesyjna nr 206)

I. Powitanie radnych i gości - stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji z dnia 13 grudnia 2016 roku.

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

3. Informacja nt. drogownictwa oraz zimowego utrzymania  dróg i ulic powiatowych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2016 rok,

b) przyjęcia wieloletniej  prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego:

- przedstawienie projektu uchwały  wraz z uzasadnieniem,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy  finansowej Powiatu Pleszewskiego,

- przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego i jej głosowanie, 

- dyskusja nad projektem uchwały  uwzględniającym  autopoprawki Zarządu Powiatu,

- głosowanie projektu uchwały;

c) uchwalenia  budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2017 rok:

- przedstawienie projektu uchwały  wraz z uzasadnieniem,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu  Pleszewskiego   na 2017 rok,

- odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu w Pleszewie o  projekcie  budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2017 rok,

- dyskusja nad projektem uchwały,

- głosowanie projektu uchwały,

d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu  Pleszewskiego w 2017 roku,

e) delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

f) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2017 rok,

g) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w  Pleszewie na 2017 rok.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7. Wnioski i oświadczenia Radnych.

Mirosław Kuberka
/ - /
Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

Dostęp do materiałów sesyjnych