WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

12 mln złotych na inwestycje powiatowe 2017

Na inwestycje powiatowe w 2017r. przeznaczono sumę 11.932.388 zł.   

         

Pełny wykaz wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego na 2017 rok
(załącznik do uchwały budżetowej)


Zaplanowano m.in.:

  • 95.000 zł na zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla geodezji,
  • 240.000 zł na modernizację pomieszczeń i boiska w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie,
  • dofinansowanie 20.000 zł na projekt rozbudowy komendy Powiatowej Policji w Pleszewie,
  • dotacja celowa 66.447 zł na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na lotnisku w Michałkowie k. Ostrowa Wlkp.,
  • dotacja 248.162 zł na wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
  • dotacja 33.505 zł na zakup samochodu osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Gołuchowie.  

Najwięcej środków inwestycyjnych zostało przeznaczonych na zadania w dziedzinie transportu i łączności tj. na modernizacje dróg publicznych, powiatowych i gminnych. Zaplanowano kilka dużych inwestycji drogowych i kilkanaście mniejszych zadań.

     

Inwestycje drogowe Powiatu Pleszewskiego 2017
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019

Do głównych inwestycji drogowych Powiatu Pleszewskiego w 2017 roku należą dwa zadania, na które samorząd pozyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, stanowiącej 50% wartości inwestycji, a uzupełnieniem dotacji będą środki własne powiatu i pomoc finansowa gmin:

• Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary - Kucharki (2 km). Zadanie ma kosztować 2.999.000 zł (PRGiPID - 1.499.500 zł, Powiat Pleszewski - 742.253 zł, Gmina Gołuchów - 757.247 zł)    

• II etap przebudowy drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta (2,9 km) za cenę 3.999.219 zł (PRGiPID - 1.999.609 zł, Powiat Pleszewski - 989.807 zł, Gmina Dobrzyca - 1.009.803 zł).
   

***

Inwestycja
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 

Powiat Pleszewski uzyskał także dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Józefów (2,6 km) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt zadania szacowany jest na 1.489.532 zł, w tym dotacja z PROW stanowić może 63,63% (tj. 947.789 zł). Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Pleszewskiego (379.220 zł) i udział Gminy Chocz (162.523 zł).

***

    Inwestycje powiatu jako partnera gmin,
realizujących zadania w ramach PROW 2014-2020

Ponieważ gminy Gizałki, Chocz i Czermin uzyskały dofinansowanie inwestycji na drogach gminnych z PROW 2014 - 2020, Powiat Pleszewski - zgodnie z porozumieniem zawartym z gminami - wyremontuje siedem fragmentów dróg powiatowych, bezpośrednio łączących się z drogami gminnymi objętymi dofinansowaniem z PROW. Pozwoli to na szersze, kompleksowe i jednolite modernizacje całych odcinków dróg, węzłów drogowych i skrzyżowań.

 Nazwa zadania

 Koszt ogółem

 Powiat Pleszewski

 Gmina

Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w miejscowości Białobłoty (odcinek 300 m)

 90.000 zł

 63.000 zł

 27.000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w miejscowości Stara Kaźmierka (odcinek 200 m)

 100.000 zł

 70.000 zł

 30.000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w miejscowości Skrzypnia (odcinek 250 m)

 70.000 zł

 49.000 zł

 21.000 zł

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4378P i 4308P w miejscowości Pieruchy

 40.000 zł

 28.000 zł

 12.000 zł

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w miejscowości Żbiki

 40.000 zł

 28.000 zł

 12.000 zł

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w miejscowości Strzydzew

 50.000 zł

 35.000 zł

 15.000 zł

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w miejscowości Broniszewice

 200.000 zł

 140.000 zł

 60.000 zł

 Razem:

 590.000 zł

 413.000 zł

 177.000 zł


***

Pozostałe zadania drogowe Powiatu Pleszewskiego       

 Nazwa zadania

 Koszt ogółem

 Powiat Pleszewski  Gmina
 Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w miejscowości Nowy Olesiec

 220.000 zł

 154.000 zł

 66.000 zł

 II etap budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4320P na odcinku Czerminek - Szkudła
(zadanie powierzone gminie Gołuchów)

 100.000 zł

 100.000 zł

 -

 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew

 25.000 zł

 25.000 zł

 -

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4342P w miejscowości Pleszówka

 100.000 zł

 50.000 zł

 50.000 zł

 Razem:

 445.000 zł

 329.000 zł

 116.000 zł


***   

Pomoc finansowa Powiatu Pleszewskiego na modernizacje dróg gminnych

1.697.849 zł - zaplanowano w budżecie Powiatu Pleszewskiego 2017 na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych. Dofinansowaniem objęto te zadania, na które gminy ubiegały się o środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Ponieważ jednym z kryteriów oceny wniosków była współpraca miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, udzielenie takiej pomocy zwiększało szansę samorządów gminnych na zdobycie dofinansowania z PRGiPID. Udział finansowy powiatu w inwestycjach gminnych zaplanowano zgodnie z uchwałami Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 8 września 2016r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej w 2017 roku:    

  • Miastu i Gminie Pleszew w kwocie 1.136.128 zł na rozbudowę ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie wraz z infrastrukturą
  • Gminie Gołuchów w kwocie 82.177 zł za przebudowę ul. Borowskiego w Gołuchowie
  • Gminie Dobrzyca w kwocie 302.794 zł na przebudowę ul. Nowej w Dobrzycy
  • Gminie Gizałki w kwocie 176.750 zł na przebudowę drogi gminnej Robaków - Czołnochów

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy