WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Program ochrony powietrza w Wielkopolsce. KONSULTACJE

OGŁOSZENIE
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa
w opracowywaniu projektu
„Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu B(a)P”

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania:

„Projektu  Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu B(a)P”

Wobec powyższego od dnia 9 lutego do dnia 9 marca 2017 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.

Wersja elektroniczna ww. projektu Programu ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/ Strategie, plany, programy, sprawozdania, decyzje/ programy”.

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

  • pisemnej poprzez wypełnienie  formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i przesłanie na adres; Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e-mail: pop@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Spotkania informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędą się w dniach:

  • 21.02.2017 r. (godz. 9.00) – Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 60, sala nr 9
  • 21.02.2017 r. (godz. 13.30) – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sala konferencyjna część B, piętro10,
  • 22.02.2017 r. (godz. 10.00) – Leszno, Rynek / Ratusz, sala konferencyjna