WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

XXII sesja Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji

Porządek obrad
XXII sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji
w dniu 15 lutego (środa) 2017 roku, o godz. 13:00, 

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, 
ul. Poznańska 79,
(sala sesyjna nr 206)


I. Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych gości - stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji, w dniu 29 grudnia 2016 roku.

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

3. Sprawozdanie Starosty Pleszewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

4. Sprawozdania  Komisji Rady Powiatu w Pleszewie z realizacji planu pracy na 2016 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2017 rok,

b) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania  nauczycielom   dodatków:  motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  niektórych innych składników   wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  szczegółowy sposób  obliczania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw, a także   wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego, 

c) wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego,

d) zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska  Młodzieżowego w Marszewie,

e) projektu dostosowania  sieci szkół  ponadgimnazjalnych  i specjalnych  do nowego  ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół  ponadpodstawowych i specjalnych,

f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego   prowadzenia spraw w zakresie administracji rządowej,

g)  udzielenia pomocy  finansowej  Województwu Wielkopolskiemu  w realizacji  zadania  w zakresie  ochrony zdrowia z przeznaczeniem  na dofinansowanie inwestycji  dotyczącej budowy  bazy Śmigłowcowej  Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków  w Ostrowie Wielkopolskim,

h) powierzenia Gminie Czermin  realizacji  zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Broniszewice. Etap I”.
       

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wnioski i oświadczenia Radnych.

III. Zamknięcie obrad.      

Mirosław Kuberka
/ - /
Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

 

 

INFORMACJA
      Materiały sesyjne, w tym projekty w/w uchwał Rady Powiatu w Pleszewie dostępne są online w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Ścieżka dostępu: w zakładce „Władze Powiatu” / Rada Powiatu w Pleszewie / Terminarz posiedzeń Rady Powiatu / Materiały pod obrady Rady V kadencja.