WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Marszew do ministerstwa. Przekażemy 45 hektarów…

Zgodnie z art. 5 ust. 5e Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty możliwe jest przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia publicznej szkoły rolniczej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym właściwemu ministrowi. Powiat Pleszewski zamierza przekazać Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia szkoły, kształcące w zawodach rolniczych, a wchodzące obecnie w skład  Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

W związku z planowaną zmianą organu prowadzącego konieczne jest przekazanie na rzecz państwa obiektów szkoły, całej jej infrastruktury i mienia.

Rada Powiatu w Pleszewie na ostatniej sesji w dn. 15 lutego 2017r. podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości powiatu w Marszewie, które mają służyć szkole do prowadzenia kształcenia zawodowego.

Chodzi o 10 działek w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew, o łącznej powierzchni 45,3223 ha:
- nr 38/12 o pow. 0,0381 ha
- nr 38/13 o pow. 8,5023 ha
- nr 47/1 o pow. 1,1500 ha
- nr 47/3 o pow. 0,5400 ha
- nr 58/2 o pow. 0,1100 ha
- nr 21/13 o pow. 2,1292 ha
- nr 22/9 o pow. 16,2428 ha
- nr 22/1 o pow. 2,8000 ha
- nr 22/7 o pow. 4,8070 ha
- nr 22/8 o pow. 9,0029 ha

 

 

Wymienione działki zostaną przekazane na rzecz Skarbu Państwa i będą wykorzystywane na cele statutowe Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Uchwała o przekazaniu majątku jest konsekwencją wcześniejszej zgody Rady Powiatu w Pleszewie na przekazanie ZSPP CKU w Marszewie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przekazanie majątku nastąpi w drodze porozumienia, które zawarte zostanie pomiędzy Powiatem Pleszewskim, będącym obecnie organem prowadzącym szkoły, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w 2018 roku ma przejąć te kompetencje. Wówczas szkoła rolnicza w Marszewie zostanie włączona do sieci szkół resortowych.

Zgodnie z zaleceniem Komisji Oświaty w akcie notarialnym ma znaleźć się zapis, że darowizna podlega odwołaniu w przypadku zamknięcia  zespołu szkół rolniczych w Marszewie przez ministra.

Decyzje w sprawie ZSP-P CKU w Marszewie tłumaczył przewodniczący Komisji Oświaty radny Zenon Lisiak. Podkreślił, że z inicjatywą „przejścia pod ministerstwo” wystąpiła Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSP-P CKU. Przypomniał także, że szkoła rolnicza w Marszewie była kiedyś szkołą ministerstwa rolnictwa.

Przewodniczący Lisiak przytoczył dane o rosnących kosztach utrzymania szkoły i systematycznie malejącej liczbie kandydatów do klas pierwszych. W ostatnich latach nabór uczniów wyglądał następująco: na rok szkolny 2012/2013 – 142 kandydatów, 2013/2014 – 137, 2014/2015 – 127, 2015/2016 – 102, 2016/2017 – tylko 69.

Powiat Pleszewski co roku przekazuje na szkołę w Marszewie należną jej część subwencji oświatowej, a dodatkowo znaczne dotacje z własnego budżetu. Najwięcej samorząd dołożył w 2011 roku - aż 1.778.988 zł, a najmniej w 2006 roku - 587.000 zł. Wyjątkowo w 2016r. szkoła miała 142.000 zł bilansu na plusie dzięki prowadzeniu kursów kwalifikacyjnych. Na ten rok plany finansowe przewidują, że trzeba będzie wyłożyć dodatkowe 800.000 zł środków samorządowych. To oznacza, że powiat od początku swojej działalności (1999-2017)  przeznaczył na utrzymanie Marszewa oprócz subwencji aż 15.949.836 mln zł. Subwencja oświatowa dla szkoły zawodowej wynosi około 6.500 zł na ucznia rocznie. Ministerstwo rolnictwa ma jednak większe możliwości finansowania swoich jednostek i może wydać nawet 24.000 zł rocznie na ucznia. Powrót pod zwierzchność resortu jest więc dla szkoły w Marszewie dużą szansą na rozwój i stabilizację oraz osiągnięcie pozycji centrum edukacyjnego rolnictwa o zasięgu ponadpowiatowym.   

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy