WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Pleszewie

Starosta Pleszewski zarządzeniem nr 20/16 z dnia 8 września 2016 roku na podstawie art. 23  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), powołał nową Powiatową Radę Rynku Pracy na kadencję 2016 - 2020 w składzie:

1. Marian Adamek - Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
2. Tadeusz Rak - Pleszewska Izba Gospodarcza
3. Jarosław Pietrzak - Urząd Miejski Gminy w Dobrzycy
4. Robert Łoza - Urząd Gminy w Gizałkach
5. Sławomir Spychaj - Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”     
6. Sławomir Pisarski - Cech Rzemiosł Różnych w Pleszewie
7. Zbigniew Bachorski  - Cech Rzemiosł Różnych w Pleszewie
8. Olgierd Wajsnis - Wielkopolska Izba Rolnicza w Pleszewie
9. Przemysław Woliński - Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa „Solidarność”
10. Katarzyna Stasik - Wielkopolski Związek Pracodawców  „LEWIATAN”
11. Andrzelina  Biegańska - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
12. Stanisław Cierniak - Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”    

Pierwsze w tym roku posiedzenie PRRP odbyło się 21 lutego 2017r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie z udziałem Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego. Posiedzenie otworzył przewodniczący PRRP Tadeusz Rak.

Program posiedzenia obejmował:
1.       Otwarcie i powitanie.
2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.
3.       Analiza rynku pracy w Powiecie Pleszewskim, stan na 31.12.2016 r.
4.       Sprawozdanie z realizacji programów zwalczania bezrobocia w 2016 r.
5.       Podział środków na zwalczanie bezrobocia w 2017 r.
6.       Wolne głosy i wnioski.

Rada przeanalizowała sytuację na rynku pracy. Poziom bezrobocia w Powiecie Pleszewskim nadal utrzymuje się na niskim poziomie. Na koniec 2016 roku wynosiło 5,5%. W ostatnim półroczu wskaźnik bezrobocia wahał się w przedziale 4,8% - 5,5% (lipiec - 5,4%, sierpień - 5,1%, wrzesień - 4,8%, październik - 5,1%, listopad - 5,5%, grudzień - 5,5%).


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie Leszek Bierła

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie na aktywne formy zwalczania bezrobocia wydał 9,34 mln zł, pochodzące z Funduszu Pracy (7,08 mln) i projektów aktywizacji zawodowej (2,26 mln zł), w tym: staże, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów przejazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, prace społecznie użyteczne, studia podyplomowe, szkolenia, roboty publiczne, bony szkoleniowe, refundację części kosztów wynagrodzeń, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia. Ze wsparcia PUP skorzystało w sumie 1343 ludzi bezrobotnych i osób poszukujących pracy. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy zatwierdziła podział 5 mln zł środków z Funduszu Pracy, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) i Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na finansowanie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2017 rok.    

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy