WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Reforma oświaty. Zmiana sieci szkół powiatowych

Nowe Prawo oświatowe wprowadziło nowe typy szkół, dlatego konieczne było dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Pleszewskiego do nowego ustroju szkolnego, a także ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.


Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu w Pleszewie Zenon Lisiak.  

Zgodnie z art. 213 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60), Rada Powiatu w Pleszewie na sesji w dn. 15 lutego 2017r. podjęła uchwałę w tej sprawie.    


Radni powiatowi przegłosowali uchwałę w sprawie projektu nowej sieci szkół.

Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych zostanie zorganizowana w sposób umożliwiający realizację obowiązku szkolnego. Uchwałę o nowej sieci szkół Powiatu Pleszewskiego musi jeszcze zatwierdzić Wielkopolski Kurator Oświaty.

Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie. Do 31 sierpnia 2019 r. nadal mają funkcjonować dotychczasowe szkoły powiatowe:

1. Trzyletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie
2. Trzyletnie II Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie przy ul. Zielonej
3. Czteroletnie Technikum Nr 1 w Pleszewie przy ul. Zielonej
4. Czteroletnie Technikum Nr 2 w Pleszewie przy ul. Poznańskiej
5. Trzyletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pleszewie przy ul. Poznańskiej
6. Trzyletnie Gimnazjum Specjalne w Pleszewie przy ul. Osiedlowej
7. Czteroletnie Technikum im. płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

Za dwa lata z wyżej wymienionych szkół przestaną istnieć II LO przy ul. Zielonej oraz Gimnazjum Specjalne przy ul. Osiedlowej, a pozostałe szkoły - zgodnie z założeniami reformy oświaty - zostaną przekształcone w 4-letnie licea i 5-letnie technika.

Jednocześnie z początkiem roku szkolnego 1 września 2017r. zostaną utworzone nowe typy szkół m.in. 8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna (dotychczas 6-letnia), szkoły branżowe (które mają zastąpić zasadnicze szkoły zawodowe) oraz szkoły policealne:

1. Ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna w Pleszewie przy ul. Osiedlowej
2. Trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Hipolita Cegielskiego w Pleszewie
3. Trzyletnia Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 3 przy ul. Osiedlowej
4. Trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia im. płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie
5. Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy ul. Osiedlowej
6. Szkoła Policealna Nr 2 w Pleszewie dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,
7. Szkoła Policealna w Marszewie dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,

Nauka w liceum ma trwać cztery lata, a w technikum pięć. Od 1 września 2019r. sieć publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie, będzie obejmować:

1. Czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica
2. Czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Poznańskiej
3. Pięcioletnie Technikum Nr 1 w Pleszewie przy ul. Zielonej
4. Pięcioletnie Technikum im. płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie
5. Pięcioletnie Technikum Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pleszewie
6. Trzyletnią Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 im. Hipolita Cegielskiego w Pleszewie
7. Trzyletnią Branżową Szkołę Specjalną I stopnia Nr 3 w Pleszewie
8. Trzyletnią Branżową Szkołę I stopnia im. płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie
9. Ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną przy ul. Osiedlowej w Pleszewie
10. Trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy przy ul. Osiedlowe w Pleszewie
11. Szkołę Policealną Nr 2 w Pleszewie dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku
12. Szkołę Policealną w Marszewie dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Powyższy wykaz uwzględnia szkoły ponadpodstawowe i specjalne wraz z wygaszanymi klasami dotychczasowych publicznych ZSZ, publicznych trzyletnich LO oraz publicznych czteroletnich techników.

Ostatnie klasy ZSZ zostaną zlikwidowane do roku szkolnego 2019-2020, ostatnie klasy trzyletnich liceów przestaną funkcjonować do roku szkolnego 2021-2022, a ostatnie klasy czteroletnich techników dotrwają do roku szkolnego 2022-2023. 

Szkoły powiatowe będą nadal funkcjonować w zespołach szkół (Zespół Placówek Specjalnych, Liceum i Gimnazjum, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie, Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie), za wyjątkiem Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia Nr 3, która wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie.

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy