WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

XXV sesja Rady Powiatu w Pleszewie

XXV sesja  Rady Powiatu w Pleszewie
24 kwietnia 2017 r., godz. 13:00
Starostwo Powiatowe w Pleszewie

   

Porządek obrad 

I. Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych gości - stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji, w dniu 30 marca 2017 roku.

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

3. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Pleszewskiego za 2016 rok.

4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Pleszewskiego za 2016 rok.

5. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie za 2016 rok.

6. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku pracy.

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu  Powiatu  Pleszewskiego na  2017 rok,

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  Pleszewskiego,

c)zmiany uchwały nr XVII/144/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Gminie Gizałki,  

d) zmiany  uchwały  Nr XVII/142/16  Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 8 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia  zgody  na przekazanie  Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju   Wsi   prowadzenia  Zespołu  Szkół  Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w Marszewie,

e) zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji projektu  „Aktywizacja  osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

f) zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji projektu  „Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Wnioski i oświadczenia Radnych.

III. Zamknięcie obrad.

Mirosław Kuberka 
/ - /
Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie

                                 

Materiały na sesję Rady Powiatu w Pleszewie - porządek obrad, informacje, sprawozdania, projekty uchwał