WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Porozumienie z Ministrem Rolnictwa w sprawie Marszewa

Porozumienie podpisano w gabinecie ministra w obecności Podsekretarza Stanu Rafała Romanowskiego, odpowiedzialnego za oświatę rolniczą. 

Zgodnie z umową Powiat Pleszewski przekazuje Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia szkoły, wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie:

a) Technikum im. płk. Ludwika Bociańskiego, kształcące w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, technik rolnik, technik technologii żywienia, technik hodowca koni, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

b) Zasadniczą Szkołę Zawodową im. płk. Ludwika Bociańskiego, kształcącej w zawodach mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik (od 1 września br. Branżowa Szkoła I stopnia),

c) Szkołę Policealna dla Dorosłych kształcącą w zawodzie technik weterynarii,

d) Centrum Kształcenia Ustawicznego

Dzięki porozumieniu od 1 stycznia 2018r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się organem prowadzącym dla szkoły rolniczej w Marszewie i będzie sprawował nad nią nadzór pedagogiczny. Szkoła zachowa obecnego patrona płk. Ludwika Bociańskiego.

Działalność szkoły od nowego roku ma być w całości finansowana z budżetu ministerstwa. Porozumienie wejdzie w życie pod warunkiem zapewnienia środków finansowych w ustawie budżetowej państwa w części 32 „Rolnictwo” i formalnego przekazania mienia szkoły. Nieodpłatne przekazanie majątku nastąpi do końca tego roku na podstawie odrębnego aktu notarialnego. Ministerstwo przejmie obiekty szkolne, park, gospodarstwo rolne z budynkami inwentarskimi, warsztaty szkolne z placem manewrowym do nauki jazdy - łącznie 45 ha, w tym 33 ha ziemi ornej.

Minister Krzysztof Jurgiel wyraził zadowolenie, że kolejna przejmowana szkoła rolnicza aktywnie włączy się w proces przygotowania kadr na potrzeby sektora rolno-spożywczego.

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski podkreślił, że dzięki odważnej decyzji Powiatu Pleszewskiego szkoła w Marszewie trafi w dobre ręce, będzie miała lepsze warunki finansowania, co zagwarantuje jej długofalowy rozwój. Ministerstwo rolnictwa może przeznaczyć na własne szkoły resortowe kilkakronie więcej środków niż samorządy otrzymują w subwencji oświatowej na szkoły zawodowe.

Tego samego dnia minister Krzysztof Jurgiel podpisał porozumienie z przedstawicielami powiatu sępoleńskiego w sprawie przejęcia szkoły rolniczej w Sypniewie.

Obecnie ministerstwo rolnictwa prowadzi 47 szkół rolniczych, ale planuje przejąć kolejnych 30 szkół w całej Polsce.

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy