WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Zbliża się sesja absolutoryjna...

     
XXVII sesja Rady Powiatu w Pleszewie
20 czerwca 2017r
godz. 11.00

Program:

1. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji, w dniu 26 maja 2017 roku.

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

3. Sprawozdanie roczne PCPR w Pleszewie z realizacji zadań z zakresu  pomocy  społecznej w 2016 roku.

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2016 rok.    

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2016 rok,
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie  wyrażenia  opinii o sprawozdaniu  z wykonania  budżetu  Powiatu Pleszewskiego za 2016 rok,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2016 rok,
d) dyskusja,
e) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

5. Absolutorium:

a) zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2016 r. do  31.12.2016 r.,
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie   absolutorium Zarządowi  Powiatu za 2016 rok.
d) dyskusja,
e) głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium  Zarządowi  Powiatu w  Pleszewie  za 2016 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2017 rok,
b) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego,
c) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy  Dobrzyca,
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wnioski i oświadczenia Radnych.

Mirosław Kuberka
/ - /
Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie