WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

2016 oceniony pozytywnie. Zarząd Powiatu z absolutorium

Absolutoryjna sesja Rady Powiatu w Pleszewie odbyła się 20 czerwca 2017r. w Starostwie Powiatowym.

O udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok wnioskowała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. Wniosek odczytał przewodniczący komisji Wojciech Barszczewski.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywne opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2016 rok oraz w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Uchwały RIO odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Andrzej Madaliński.

Wszystkie kluby radnych pozytywnie oceniły działalność  zarządu w ubiegłym roku i zapowiedziały głosowanie „za” absolutorium. Stanowisko klubu radnych PSL przedstawiła jego przewodnicząca Maria Górczyńska. W imieniu pozostałych klubów - „Razem  i Wspólna Przyszłość” oraz „Forum i Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej” - opinię wraził radny Zenon Lisiak. Mówcy podkreślili wzorowe wykonanie budżetu zgodnie z uchwałami rady, osiągnięcie nadwyżki budżetowej, sukcesywne zmniejszanie zadłużenia powiatu, realizację inwestycji drogowych oraz dobrą współpracę z gminami. Wyrazili uznanie dla pracy starosty, zarządu, skarbnika i służb finansowych urzędu.

Rada Powiatu w Pleszewie zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe, zapoznała się z informacją o stanie mienia powiatu oraz jednogłośnie (przy frekwencji 18 członków rady) podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka złożył staroście gratulacje. Starosta Maciej Wasielewski podziękował za udzielenie absolutorium. - Dziękuję całemu Zarządowi i pracownikom starostwa powiatowego, bo my na co dzień pracujemy na nasz sukces. Chciałbym podziękować również radzie za współpracę i przyjazną atmosferę do pracy. Zawsze rozmawiamy, każdy może mieć różne poglądy, ale decyzje podejmujemy wspólnie dla dobra powiatu i jego mieszkańców - powiedział starosta. Podziękował radnym szczególnie za poparcie wtedy, gdy trzeba było podejmować trudne decyzje, a jako przykład podał przekazanie szkoły rolniczej w Marszewie ministerstwu rolnictwa.

W Zarządzie Powiatu w Pleszewie obecnej V kadencji (2014 - 2018) zasiadają: starosta Maciej Wasielewski (przewodniczący), wicestarosta Eugeniusz Małecki, radni Michał Kaczmarek, Zbigniew Serbiak i Radomir Zdunek.      

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy