WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

STOWARZYSZENIA REJESTROWE

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Do założenia stowarzyszenia potrzebnych jest co najmniej 15 osób. Dzięki zarejestrowaniu stowarzyszenia w KRS istnieją możliwości korzystania z różnych źródeł finansowania (np. dotacji) oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Stowarzyszenie działa w oparciu o statut, który w szczególności musi zawierać:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienia składu oraz ich kompetencje,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał, sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawianie składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS może:

 • prowadzić działalność gospodarczą,
 • powoływać oddziały terenowe,
 • przyjmować darowizny, spadki, zapisy otrzymywać dotacje i korzystać z ofiarności publicznej,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • ubiegać się o status pożytku publicznego.

 Stowarzyszenie po zarejestrowaniu w KRS:

 • Składa wniosek do urzędu statystycznego o nadanie  numeru REGON;
 • zakłada konto bankowe;
 • zgłasza się do urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej – NIP.

Organem nadzoru dla stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym na terenie powiatu jest Starosta Pleszewski.

WWW: Krajowy Rejestr Sądowy

Druki do pobrania:

Statut Stowarzyszenia KRS – WZÓR