WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

STOWARZYSZENIA SPORTOWE

Uczniowski klub sportowy/ stowarzyszenie kultury fizycznej podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Pleszewskiego. Wpisu do ewidencji dokonuje się  po przedłożeniu dokumentów:

  • wniosek,
  • statut (3 egzemplarze),
  • lista założycieli, zawierająca: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PSEL, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
  •  informacja o adresie i siedzibie klubu sportowego.

Wpis i odmowa  oraz wykreślenie klubu z ewidencji Starosty Pleszewskiego następuje w drodze decyzji, opłata 10 zł   (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 206 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Obowiązkiem klubu sportowego jest uzyskanie numeru REGON, NIP oraz założenie konta bankowego.
Organem nadzoru dla klubu sportowego na terenie powiatu pleszewskiego jest Starosta Pleszewski.
Rozwiązanie Klubu następuje wskutek podjętej uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Klubu. Uchwała określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek. Po zakończeniu likwidacji należy złożyć wniosek do organu nadzoru  o wykreślenie klubu z ewidencji Starosty. Do wniosku należy dołączyć: protokół z walnego zgromadzenia członków, listę obecności, uchwałę o rozwiązaniu klubu, uchwałę o wyznaczeniu likwidatora, sprawozdanie z likwidacji klubu oraz uchwałę o przekazaniu majątku na określony cel.

Karta Usługi  Nr 73

Druki do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji 
Uchwała o założeniu stowarzyszenia
Uchwała o uchwaleniu statutu stowarzyszenia
Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego
Uchwała o udzieleniu pełnomocnictwa komitetowi założycielskiemu
Lista założycieli
Lista obecności z zebrania założycielskiego stowarzyszenia
Statut stowarzyszenia
Protokół z zebr założycielskiego
Wniosek o wydanie wyciągu
Wniosek o wykreślenie z ewidencji