WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim.
Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca

Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)
Projekt nr WND-RPWP.02.02.02-30-008/08
Całkowita wartość 8 326 399,01 PLN.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 992 611,83 PLN (50%)
Wkład własny Powiatu Pleszewskiego – 4 333 787,18 PLN
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 04.02.2010 r. – 31.10.2011 r.
Okres finansowej realizacji Projektu: 07.04.2009 r. – 30.12.2011 r.

Informacje o projekcie
Droga powiatowa relacji Pleszew – Dobrzyca jest obok dróg krajowych nr 11 i 12 oraz drogi powiatowej relacji Pleszew – Grab, głównym szlakiem komunikacyjnym powiatu pleszewskiego.
Istniejąca droga była w bardzo złym stanie technicznym. Występowały liczne spękania i wyboje.
W ramach projektu zostanie przebudowana droga o długości 11,90 km. Planowany do modernizacji odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 11 i 12, a kończy się przy Rynku w Dobrzycy. W pierwszej kolejności wykonano odcinek z Pleszewa do Fabianowa, w roku 2011 roboty budowlane zaplanowano na odcinku od Fabianowa do Dobrzycy. W ramach przebudowy zostaną wykonane m.in:
- poszerzenie jezdni, wykonanie elementów jezdni, przebudowa skrzyżowań, położenie warstwy wyrównawczej i nowej warstwy ścieralnej, ułożenie chodników i budowa ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych do posesji i na pola, odwodnienia, jak również wzmocnienie konstrukcji mostu w Fabianowie i remont istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Ważną częścią inwestycji jest także przebudowa zakrętu przy kościele w miejscowości Kowalew.
Realizację robót powierzono wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy – Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Jarocin i Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. Konin.
Realizacja projektu znacznie poprawi komunikację oraz dostępność ważnych społecznie i gospodarczo miejscowości powiatu – dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolników oraz regionalnego i krajowego systemu dróg. Dzięki realizacji inwestycji przed mieszkańcami powiatu pleszewskiego   zostaną stworzone nowe perspektywy rozwojowe, wynikające z wzrastającej atrakcyjności inwestycyjnej. Poprawi się połączenie z sąsiednim powiatem- krotoszyńskim.

Galeria - Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim.