WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim.
Etap II: Przebudowa drogi nr 4308P Grab – Pleszew (odc. Grab – Czermin)

Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)

Projekt nr WND-RPWP.02.02.02-30-042/09
Całkowita wartość: 8 973 817,09 PLN.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  4 202 371,01 PLN (50% kosztów kwalifikowalnych)
Wkład własny Powiatu Pleszewskiego – 4 202 371,01 PLN (kwalifikowane) + 319 562,23 PLN
Środki Partnera Projektu – Gminy Czermin – 249 512,84 PLN
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 11.06.2010 r. – 30.05.2011 r.
Okres finansowej realizacji Projektu: 28.10.2009 r. – 30.06.2011 r.

Informacje o projekcie
Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 4308P Grab – Pleszew na odcinku Grab – Czermin od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 443 Jarocin Rychwał w m. Grab do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311 P Strzydzew – Broniszewice w miejscowości Czermin.
W ramach przebudowy drogi wykonane zostaną m.in.: poszerzenie jezdni do 6,0 m szerokości, korekta łuków poziomych, wzmocnienie i wykonanie nowej nawierzchni, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowościach Wieczyn, Pieruszyce i Czermin, utwardzenie istniejących zjazdów, utwardzenie poboczy poza obszarem zabudowanym o szer. 1,0 m.
Długość przebudowywanej drogi – 8,784 km.
Długość wybudowanych chodników – 5,885 km
Liczba wybudowanych zatok autobusowych – 7 szt.
Partner projektu – Gmina Czermin z własnych środków wykona kanalizację wraz z przyłączami na przebudowywanym odcinku w miejscowości Czermin oraz nowe oświetlenie uliczne w m. Wieczyn i nowe lampy w miejscowościach Grab i Czermin.
Realizacja projektu zapewni mieszkańcom powiatu dogodny dostęp do ważnych szlaków krajowych nr 11 i 12 przebiegających przez siedzibę Powiatu i drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Rychwał. Uzyskane ułatwienie komunikacyjne przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej powiatu, tj. rozwoju dotychczasowych i powstaniu nowych podmiotów gospodarczych, zarówno w sferze produkcji, jak i usług kreujących nowe stanowiska pracy. Nastąpi zwiększenie dywersyfikacji zatrudnienia, zwiększenie atrakcyjności powiatu jako miejsca pracy i zamieszkania. Mieszkańcom miejscowości przyległych do drogi ułatwiony zostanie dostęp do niezbędnej infrastruktury społecznej (ośrodków: gospodarczych, nauki, kultury i wypoczynku) oraz miejsc pracy w Pleszewie, Kaliszu i Poznaniu.
Realizację robót powierzono wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy – BUDKOM PPHU, J. Hofman i K. Kosecki s.j, ul. Łódzka 114 – 120, 62 – 800 Kalisz. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w czerwcu 2010 r.

Galeria - Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim