WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim.
Etap III: Przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew

Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)

Projekt nr WND-RPWP.02.02.02-30-072/10
Całkowita wartość: 7 558 332,66 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 956 579,04 PLN (80% kosztów kwalifikowalnych)
Wkład własny Powiatu Pleszewskiego –  1 489 144,77 PLN (k.kwalifikowany) + 78 579,73 PLN
Środki Partnera Projektu – Gminy Czermin  - 34 029,12 PLN
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 28.04.2011 – 10.11.2011
Okres finansowej realizacji Projektu: 24.09.2010 – 30.12.2011

Informacje o projekcie
Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 4308P na odcinku Czermin – Pleszew. Jest to ostatni etap przebudowy całego ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim, która ma na celu stworzenie powiązania sieci dróg powiatowych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Przebudowywana droga stanowi najważniejszy szlak komunikacyjny Powiatu Pleszewskiego i powiatów sąsiednich łączący drogę krajową nr 12 w m. Pleszew z drogą wojewódzką w m. Grab.
W ramach przebudowy 6,3 km odcinka drogi planowane jest m.in.: poszerzenie jezdni do 6,0 m szerokości, korekta łuków poziomych, przebudowa chodników o dł. 3,211 km, budowa 2 szt. Zatok autobusowych, utwardzenie poboczy, budowa ścieżki rowerowej w miejscu zdewastowanego chodnika pomiędzy miejscowościami Pleszew i Marszew, skorygowanie niebezpiecznego zakrętu w m. Czermin.

Partner  Projektu – Gmina Czermin ze swoich środków zakupi wiatę przystankową, zagospodaruje tereny zielone po wykonanej korekcie łuków w miejscowości Czermin i zamontuje sygnalizację ostrzegawczą przy przejściu dla pieszych przed szkołą w m. Czermin.

Galeria - Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim