WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki – Wierzchy
Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)

Projekt nr WND-RPWP.02.02.02-30-021/10
Całkowita wartość: 3 018 348,83 PLN.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  1 356 620,45 PLN (50% kosztów kwalifikowalnych)
Wkład własny Powiatu Pleszewskiego – 1 356  620,46 PLN (50% środków kwalifikowanych) + 99 862,13 PLN (środki miekwalifikowane)
Środki Partnera Projektu – Gminy Gizałki  - 205 245,79 PLN
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 28.03.2011 r. – 09.11.2011 r.
Okres finansowej realizacji Projektu: 12.12.2008 r. – 01.12.2011 r.
Termin podpisania umowy: 30.09.2010 r.

Informacje o projekcie
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki – Wierzchy o dł. 5,475 km, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 433 Jarocin – Rychwał do granicy z powiatem wrzesińskim.

W ramach przebudowy wykonano: rozbiórkę zniszczonych elementów, uzupełnienie istniejących ubytków w nawierzchniach, wykonanie poszerzeń jezdni, wyprofilowanie łuków, wykonanie  elementów jezdni, wykonanie wyrównania nawierzchni, warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonanie wysepki przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 433, wykonanie utwardzonych poboczy, wykonanie brakujących chodników i zatok autobusowych, utwardzenie istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia i udrożnienia istniejących przepustów, uzupełnienie i odnowę oznakowania pionowego i poziomego.

Stan techniczny drogi w chwili obecnej jest zły. Występują spękania, wyboje, które w znaczący sposób wpływają negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tego ciągu drogowego.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych a także sprzętów rolniczych. Planowana do przebudowy droga jest spójna z siecią dróg na obszarze województwa wielkopolskiego. Po przebudowie droga pozwoli na dogodny dojazd mieszkańcom powiatu do autostrady A2 w kierunku na Konin, a mieszkańcom przydrożnych miejscowości do instytucji użyteczności publicznej, m.in. siedziby Gminy Gizałki, siedziby Powiatu, zakładów pracy, przedszkoli, szkół gimnazjalnych  i ponad gimnazjalnych, szpitala powiatowego, jak również do wielu punktów handlowych.

Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 3090P