WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących
 
Bezpieczeństwo w Powiecie Pleszewskim

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Pleszewie zostało powołane Zarządzeniem nr 25/08 Starosty Pleszewskiego z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pleszewie. Centrum działa w strukturze Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Głównym celem jest wspomaganie działań Starosty w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i współdziałania z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w tym zakresie.
Do głównych zadań Centrum należy:

  • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji,
  • współdziałanie z innymi centrami zarządzania kryzysowego,
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania i sytemu wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • dokumentowanie podejmowanych działań,
  • realizacja zadań Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

PCZK może pracować w trzech trybach:

  • zwyczajnym - zapewniając wymianę i przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego (monitoring);
  • alarmowym - w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub jej symptomów;
  • nadzwyczajnym - w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i w przypadku uruchomienia systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Kierownikiem Centrum jest Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
W trybie zwyczajnym /w godzinach pracy Starostwa/ obsługę Centrum zapewniają pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, a po godzinach pracy wyznaczone przez Starostę osoby na dyżurach domowych przy służbowym telefonie komórkowym wg miesięcznych grafików ustalanych przez Kierownika.
W trybie alarmowym całodobową obsługę Centrum zapewniają pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, natomiast w trybie nadzwyczajnym całodobową obsługę Centrum zapewniają pracownicy Biura i Stałego Dyżuru.

Jak skontaktować się z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego?
Można zrobić to osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego,
ul. Poznańska 79,
63 – 300 Pleszew,
II piętro, pokój 202, 204
lub za pomocą:
telefonu stacjonarnego dzwoniąc pod numer 62 7429 633, 62 7429 634,
faksu pod numerem 62 7429 634.

email: kierownikbzk@powiatpleszewski.pl

       

 

Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie Powiatowe Centrum Medyczne w Pleszewie Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej