WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących
Bezpieczeństwo w Powiecie Pleszewskim

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Pleszewskiego w sprawach zarządzania kryzysowego.
Do jego ustawowych zadań należą:

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i ich prognozowanie,
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w  Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
 • opiniowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

            Przewodniczącym PZZK jest Starosta Pleszewski, który kieruje jego pracami. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami Zespołu jednemu z zastępców, którymi są:

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
 • Komendant Powiatowy Policji,

W skład Zespołu wchodzą następujący Członkowie:

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii,
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego, 
 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie,
 • Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego,
 • Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego,
 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego,
 • Rzecznik Prasowy Starosty Pleszewskiego.

W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez Starostę, szczególnie eksperci i specjaliści stosownie do potrzeb.

Strukturę organizacyjną PZZK obrazuje poniższy schemat:

 

pzzk_strukturaZespół działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), 
 • Zarządzenia nr 21/14 Starosty Pleszewskiego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, organizacji, miejsca i trybu pracy,
 • Regulaminu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • Rocznego planu pracy.

Zespół działający w obecnym kształcie zastąpił Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego, działający do tej pory na podstawie rozporządzenia do ustawy o stanie klęski żywiołowej.

Barbara Jaworska

 

Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie Powiatowe Centrum Medyczne w Pleszewie Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej